A történelem során a nők helyezte nem mindig volt könnyű. Gyakran kimerült abban, hogy gyerekeket szült és vezette a háztartást. Ételt-italt adott gyerekeinek és férjének. Ügyvéd vagyok, nem ügyvédnő!– hangzott el a mondat Ungár Margittól 1923-ban és szembe ment a társadalmi elvárásokkal, ő volt az a nő, aki megszerzete az első női ügyvédi diplomát.

Ungár Margit 1897-ben született Diósgyőrben, zsidó család lányaként. Gyerekként is kitűnt a társai közül, szorgalmas és érdeklődő, nagyon okos kislány volt. Egy fiatal hölgyé cseperedett, aki -a többiek szerint- nevetséges álmot dédelgetett. Egy asszony volt, aki nem csak magáért, hanem a társadalom összes asszonyáért kiállt. Érettségi vizsgáját szülővárosában tette le, majd dacolva a szülői akarattal jelentkezett a jogi egyetemre. Magyarországon először 1918-ban hozták be azt az újítást, hogy a mérnöki és jogi egyetemekre nők is jelentkezhettek. Ungár természetesen nem hagyta ki a lehetőséget és szépen lassan kitaposta az utat, ahhoz, hogy megvalósítsa álmát. Margitot mindig kinevették, hiszen nevetségesnek tartották a célját. A rengeteg kudarc, megalázás ellenére ő még sem futamodott meg. Csak ment előre és bájos mosollyal tarkítva dörgölte mások orra alá az elért sikereit. 1920-ban kiadták a numerus clausus névre hallgató törvényt, ami magába foglalta, a zsidók kiszorítását az egyetemekről és a nők jelentkezését sem fogadták már el az egyetemeken. Törekedtek visszaállítani a klasszikus családmodellt: a nő vezeti a háztartás, gyereket nevel, amíg a férfi tanul, dolgozik és pénzt keres. A törvény Margitra is vonatkozott, de ekkor már az egyetem tanulója volt, így nem függesztették fel tanulmányait. A szigorítások után mindössze négy nő maradhatott az egyetemen. Végül egyedüli nőként végzett. 1928. június 24-én tette le ügyvédi és bírói vizsgáját, majd 30-án az eskütételre is sor került, melyről a sajtó így írt:

“A kuria egyik elsőemeleti termében, ahol az ügyvédi vizsgákat tarják, vasárnap reggel szokatlanul nagyszámú közönség volt jelen. A jelölt helyén a megszokott, frissen borotvált, zsakettes fiatalember helyett mosolygós fiatal nő, dr. Ungár Margit, az első magyar ügyvédnőjelölt várja a kérdéseket második és befejező ügyvédi vizsgáján. A közönség, amely főleg jogászokból állt, kíváncsian figyeli a valóban korszakos eseményt, hiszen az ügyvédi diploma, amelyet dr. Ungár Margitnak most adnak át, az első női ügyvédi diploma Magyarországon. A vizsgálóbizottság elnöke dr. Vargha Ferenc koronaügyész is, aki már az első vizsgán ezzel a néhány szóval gratulál az első női jelöltjének: „Sok férfi tanulhatna magától…

Künn a folyosón a kúria egyik öreg altisztje szalad először az újdonsült ügyvédhez és rózsaszínű selyembe burkoltan, aranyszalaggal átkötve adja át az első ügyvédnő diplomát. A nyomtatvány szövegén nem szoktak változtatni – ez az első eset, hogy a diploma szövegébe ki van javítva egy szó: „úr” helyett „úrhölgy” ment át kitüntetéssel az ügyvédi vizsgán.”

Ungár Margit a friss jogi diplomával a kezében ügyvéd bátyja, dr. Ungár Ferenc, majd szintén ügyvéd férje, dr. Vági József mellett folytatta az ügyvédi gyakorlatot, később saját praxist alapított. 1933-ban megírta az a parlamenti előterjesztést, mely házasságon kívül született gyerekek védelméről szólt. A feministák Egyesületének a tagja is volt és jelentősen fellépett a nők jogaiért. Rendkívül sokat tett azért, hogy törvénybe iktassák a nők választójogát és minél többen esélyt kapjanak a szabad pályaválasztásra. 1939-ben a „zsidó ügyvédek névsorában” szerepelt és innentől kezdve csillagos házban folytathatta tevékenységét, szigorú ellenőrzések alatt. „1944 óta egész korábbi normális életemről le kellett mondanom”.– mondta Margit a II. világháború idején. 1960-ig férjével praktizált, aki többször is agyvérzést kapott és ápolásra szorult. Margit nyugdíjba vonult és végig férje mellett maradt. Férfi kollégái, Margit pályafutásáról elismerően beszéltek. Szakmai tehetségét, precíz rendszerességét, alapos tudását mindig dicsértek. Ungár időskoráról nincs pontos feljegyzés, hiteles információ. De egyes források szerint időskorát megalázó nyomorban tengette, férjével együtt.

Ungár Margit az élő bizonyíték arra, hogy a határtalan akaraterővel és szorgalommal bármi elérhető! Nos, Hölgyeim! Kövessük e-példát!

Nyári Szimonetta