Szent István királyunk nem ismerhette Ágota leánya gyermekét Margitot, (1047) pedig a kislányból hozzá hasonló nagyságú történelmi személy lett.

Skóciai Margit a szegények jótevője, III. Malcolm, a véreskezű, durva és kegyetlen skót király felesége, nyolc gyermek édesanyja, akik közül hárman királyok lettek. Hogyan került ez a bájos gyermek a Mecsek aljáról Nádasd várából a messzi ködös Albionba?

Margit apját, Edmundot királynak hívták haza Britannia szürke és rideg földjére, de miután a bölcsek tanácsa megválasztotta, váratlanul meghalt. Edmund király feleségének és a gyermekeinek menekülni kellett a trónbitorlók elől. Az Edinboroughi várban találtak menedéket. Margit az ottani durva beszéd és ormótlan tréfák hallatán megbotránkozott, ezt nyíltan szóvá tette a vasárnapi templomi imádkozáson. A felbőszült királlyal is merészen szembeszállt, aki – tán éppen ezért- érdeklődni kezdett a magyar István király bátor leszármazottja után. Az okos lány hamar népszerű lett. Szisztematikusan tanítgatta környezetét illedelmes viselkedésre, szép beszédre, divatos öltözködésre, imákra és irgalmasságra. A megözvegyült Malcolm megkérte Margit kezét. A magyar lányból lett királyné sokat szenvedett az ura durva -testi erejét fitogtató- házaséletétől, de évek alatt fondorlattal és türelemmel sikerült férjét az ágyban és a viselkedésében is megszelídítenie. Elérte, hogy a kincstárból pénzt kapjon, hogy megvalósítsa álmát. Ispotályokat, iskolákat és templomokat építtetett, ahol a népeknek alamizsnát osztogatott. Egységesítette a templomokban addig szervezetlen liturgiát. Az egyházi viszályokat a zsinat összehívásával elsimította. Jámbor és bölcs viselkedésével az uralkodót is leszoktatta a kegyetlenkedésről. A kiontott vérek áldozatát nem az úrtól valónak vélte.

Margitot nemcsak a nép, de az egyház vezetői is magasztalták. Fáradhatatlan küldetéstudattal Skócia hitéletét biztos alapokra helyezte. Titkos terve volt, hogy Matild lányát,- akit magyar nyelvre és történelemre taníttatott-, az Árpád házba beházasítja. Szülőföldjét sem feledte. Támogatta László királyt a kereszténység megszilárdításában és a papok házasodásában. Margit élete tanúbizonyság a női megérzés, akarat, hit és erő létezésére és megnyilatkozására. Halála után (1093 nov.) a nép körében azonnal szentként kezdték tisztelni. 1261-ben Szentté avatták. Emlékét ma is -népének jótevőjeként-, kegyelettel őrzik az Egyesült Királyságban. Számunkra mily sajnálatos, hogy mindezt nem magyar földön tehette.

Juhász Veronika